KALKULATOR PROGRAMÓW NAWADNIANIA V2.1 BETA by NAWEO Proszę uzupełnić dane:
  • liczba sekcji w systemie nawadniania: pole obowiązkowe
  • nazwa inwestycji: pole nieobowiązkowe
  • ewapotranspiracja referencyjna: mm/tydzień nie zmieniaj jeżeli nie znasz dokładej wartości